İş Başvurusu

Herhangi bir pozisyonda şu an için açığımız bulunmamaktadır
İlerliyen zamanlarda açık pozisyonlar ile ilgili duyurular bu sayfada yayınlanacaktır. İlginiz için teşşekkür ederiz.

İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temel hareket noktalarını şirket Misyon, vizyon, genel politikaları oluşturur.

Personel Seçimi

Proje esaslı çalışmanın gereği olan yoğun şirket içi personel ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına olanak sağlayan, olabildiğince hızlı ve güvenilir bir sistem geliştirilerek yürütülmektedir.

Çalışanların görev tanımları çerçevesinde yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinin esas alındığı bir eğitim ve geliştirme politikası benimsenmiştir. Kuruluş politikaları ve faaliyet hedefleriyle İnsan Kaynakları bölümü tarafından saptanan kişisel gelişim ihtiyaçları göz önüne alınarak her çalışana uygun eğitim programları sağlanır,

Eğitim ve geliştirme

Çalışanların görev tanımları çerçevesinde yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinin esas alındığı bir eğitim ve geliştirme politikası benimsenmiştir. Kuruluş politikaları ve faaliyet hedefleriyle İnsan Kaynakları bölümü tarafından saptanan kişisel gelişim ihtiyaçları göz önüne alınarak her çalışana uygun eğitim programları sağlanır,

Kariyer yönetimi

Endüstriyel Boya uygulama süreçlerinin esas alındığı uzmanlık grupları ve onlara destek olan gruplardan oluşan bir organizasyonel yapı içerisinde süreç ve proje bazlı bir yönetim anlayışı mevcuttur. Bu çerçevede, çalışanlar bulundukları alanda çeşitli fonksiyonlarda çalışma olanağı bulurlar ve yönetici adayı olarak yetiştirilirler. Uygun projeler çıktığında kuruluş içi insan kaynağı öncelikli olarak değerlendirilir.

Performans Yönetimi

Çalışanların performanslarının, bölüm/proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi, şirketteki geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılım, iş sonuçları , yetkinlik ve verimlilik temelinde yöneticiler tarafından değerlendirilmesi esası benimsenmiştir.

GENEL BİLGİLER

EĞİTİM DURUMUNUZ

Bildiğiniz Yabancı Diller

Diller
İngilizce
Diğer

Bildiğiniz Bilgisayar Program ve Uygulamaları

Program veya uygulamanın adı
Belirtmek istediğiniz diğer hususlar

Bu formu göndererek verdiğim bilgilerin doğruluğunu teyit ederim.